martes, 10 de febrero de 2015

OBRADOIRO DE CREACIÓN DE ANTIFACES

O vindeiro mércores 11 de febreiro das 17:15 ás 19:00h. nas dependencias do colexio, impatirase un obradoiro de creación de antifaces dirixido tanto aos cativos coma @s pais e nais. 
¡ANIMÁDEVOS E PARTICIPADE"

jueves, 29 de enero de 2015

CONSELLO ESCOLAR 26/01/15

O pasado luns tivo lugar a xuntanza do Consello Escolar deste curso tratando os seguintes puntos da orde do día:
. Orzamento; expúxose o total dos ingresos e gastos dando a contabilidade final: superávit. Foi aprobada por unanimidade.
. Informes de Dirección: 
   - Infórmase que se lle remiteu un escrito ao Concello de Boiro para o arranxo de varias deficiencias estructurais do Centro. O concello xa empezou a arranxalas.
   - Sobre o tema da reposición das fiestras ante a falta de resposta da Xunta asinouse un escrito (Dirección do Centro, Consello Escolar e APA) para remitirlles de novo, aínda que esta vez co apoio do Consello e a APA.
   - Informouse de que a APA impartirá un obradoiro de antifaces
   - Se deu queixa de que familiares dos cativos están aparcando no paso de peóns. Sobre este tema acordouse falar cos Municipais e mandar unha nota recordatoria ás familias do incumplimento da normativa.

martes, 2 de diciembre de 2014

II ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 2014-2015

Estimados pais e nais:
                Pola presente, convocase a todol@s Pais e Nais á II Asamblea Xeral Extraordinaria 14-15, que terá lugar na Biblioteca do Colexio o próximo dia 3 de decembro 2014, as 17´30 horas.
ORDE DO DIA:
1.       Lectura e aprobación da Acta  anterior, se procede.
2.       Informes da Presidenta (acordo de cargos, representante Consello Escolar, Sinaturas Bancarias, Estado de contas,…).
3.       Obxetivos da Nova Directiva.
4.       Festival do Nada e Excursión de Fin de Curso.
5.       Rogos e Preguntas.
Dada a importancia dos diversos puntos a tratar esperamos contar ca vosa asistencia.
                        Asd:                                                                                            Asd:

          Presidenta: Patricia Lojo                                                  Secretaria: Eva Mª Triñanes

lunes, 6 de octubre de 2014

NOVA DIRECTIVA- INFOR. XERAL

Estimados pais e nais:
Pola presente comunicámoslles que na asemblea xeral extaordinaria celebrada o sábado 4 de outubro do 2014 elixiuse coma nova presidenta da entidade a dona PATRICIA LOJO NINE, compoñendo o seu equipo directivo:  Elbia Sánchez Pereira vicepresidenta, Eva Mª Triñanes Muñiz secretaria, Raquel Vidal Mariño tesoureira, Sonia Sampedro Rodríguez vocal,  Yolanda Redondo Pérez vocal,  Ana fernández Díaz            vocal, Natividad Triñanes Cespón vocal,  Francisco Nieto Blanco vocal suplente e  J. Joaquín Fernández e  Patricia Sampedro Pérez   coma vocais honoríficos.

Así mesmo informamos que se atopa ó cobro a cota da A.P.A. correspondente ó curso escolar 2014/2015. Esta cota, importe de 25€/anuais, poden abonala en efectivo na conserxería do colexio antes do vindeiro 31 de outubro.
Ao mesmo tempo, deberán entregar a ficha de socio que figura no baixo deste escrito, para poder ter unha relación efectiva das familias  socias da A.P.A. e dos alumnos beneficiarios (para os alumnos de preescolar, indicar claramente en que aula están: 3 anos, 4 anos ou 5 anos). Unha vez inscritos entregaráselles o carné de socio e o que xa o teñen debe cuñar este curso.

Igualmente remitímoslles información sobre as ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES que se van levar a cabo este curso SO PARA SOCIOS e que comezarán a terceira semana de outubro (salvo baile que xa comezou) si é posible polo que deben inscribirse o antes posible  na conserxería do colexio. (abertas todo o curso). As actividade que non alcancen o número mínimo de alumnos quedarán suspendidas.

Impartiranse no Centro Social de Cabo de Cruz
    
INGLÉS LÚDICO: 1h. a semana, os martes de 17:00 a 18:00h.  12€/ mes (a partir de 3 anos)
MANUALIDADES h. a semana, os mércores de 17:30 a 19:00h. 15€ /mes (a partir de 6 anos)
BAILE/ZUMBA: 1h. a semana, os xoves de 16:00 a 17:00h. Socios 15€ /mes (a partir de 3).
                       Zumba 1h. a semana, os xoves, horario pendente e lugar de impartición.
TEATRO: 1h. á semana, os martes de 16:00 a 17:00h
Impartiranse no colexio:


PATINAXE: 1h. a semana, os venres de 17:00 a 18:00h. 12€ / mes. 
 (a partir de 3 anos)
INFORMÁTICA, 1h. a semana, os venres de 16:00 a 17:00h. Socios 15€ / mes
(a partir 5 años sabendo ler e escribir)
REFORZO E APOIO ESCOLAR: 1h. a semana, os xoves de 17:00 a 18:00h.  12€/ mes
 (a partir de 8 anos)
Estas actividades (excepto inglés, reforzo e informática) están abertas tamén ós adultos.

Teatro (20€), Inglés lúdico (18€), (manualidades 18€) baile e zumba (20€) están abertos a non soci@s pero con diferente custe e a inscrición deben facela no Centro Social de Cabo.

Informamos, tamén, que por ser soci@s terán descontos nos obradoiros do Centro Social de Cabo de Cruz de: Ballet, Debuxo e pintura, cestería e manualidades, así coma en diferentes casas e empresas comerciais da localidade.

Por último, indicarlles que en breve recibirán información sobre o servizo de comedor e a actividade cultural para este trimestre.

IMPORTANTE: As actividades deberán ser aboadas dentro dos primeiros 15 días do mes. De non ser aboadas nese tempo, o participante pode ser expulsado por impagamento.

         Na espera de poder facer unha A.P.A. forte e co apoio de todos, esperamos que tódalas familias se fagan socios e podamos botar unha man, no bo funcionamento do colexio dos nosos fillos.
Atentamente, A XUNTA DIRECTIVA  

Cabo de Cruz, 6 de outubro do 2014.

viernes, 26 de septiembre de 2014

CONVOCATORIA: ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA 1º ASEMBLE XERAL EXTRAORDINARIA PAIS/NAIS
DO CENTRO STª Mª DO CASTRO

Pola presente convócase  a  tódolos os pais/nais do Centro STª Mª do Castro. á  1ª ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DE PAIS/NAIS DE ALUMN@S do curso 2014-2015, que se celebrará o vindeiro SÁBADO 4 DE OUTUBRO DO 2014, nas dependencias do Centro Social de Cabo de Cruz, as 17:00h. en primeira convocatoria e as 17:15h en segunda convocatoria; terá lugar a 1ª A.X.E. deste curso 2014-2015 co seguinte orde do día:

Ø  Aprobación da acta anterior se procede
Ø  Informes da Presidenta.
.. nova directiva ou comisión xestora
Ø  Elección da nova Directiva ou outros acordos.
Ø  Rogos e preguntas.                                                                                   
                                                                                              Valiño, 29.de setembro do 2014
A xunta directiva en funcións
 
IMPORTANTE: Estimados pais/nais, infórmase que na asemblea xeral celebrada o pasado 20 de setembro, a actual Directiva presentou a súa dimisión. Dado que a asistencia de soci@s foi moi baixa, e pese a que algúns dos presentes mostraron a súa vontade de ser membros da nova directa, non dou lugar á elección d@ nov@ presidet@. Polo cal, POLO BEN DOS NOS@S FILL@S, prégase que polo menos, un representante das familias inscritas no Colexio STª Mª do Castro (socios e non socios) asistan á reunión dado que de non haber elección da nova presidencia debemos acordar entre tod@s o futuro da APA Loureda. Gracias                                                      A directiva en funcións.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimados pais e nais: 
 Pola presente remitímoslles información sobre as ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES que se PRETENDEN levar a cabo este curso so para socios e que comezarán a primeira semana de outubro si é posible polo que deben inscribirse o antes posible na conserxería do colexio(abertas todo o curso) E SEMPRE E CANDO, SE FORME UNHA NOVA XUNTA DIRECTIVA, do contrario aquelas que se impartan no colexio serán suspendidas de inmediato dado que non haberá responsable legal.
 As actividade que non alcancen o número mínimo de alumnos quedarán suspendidas.
 TEATRO: 1h. a semana, os martes de 16:00 a 17:00h. 15€/ mes ( a partir de 3 anos) 
INGLÉS LÚDICO: 1h. a semana, os martes de 17:00 a 18:00h. 12€/ mes (a partir de 3 anos)
 MANUALIDADES h. a semana, os mércores de 17:30 a 19:00h. 15€ /mes (a partir de 6 anos)
 BAILE/ZUMBA: 1h. a semana, os xoves de 16:00 a 17:00h. Socios 15€ /mes (a partir de 3).  Zumba 1h. a semana, os xoves, horario pendente e lugar de impartición 
PATINAXE: 1h. a semana, os venres de 17:00 a 18:00h. 12€ / mes (a partir de 3 anos)
 INFORMÁTICA, 1h. a semana, os venres de 16:00 a 17:00h. Socios 15€ / mes (a partir 5 años sabendo ler e escribir)
 REFORZO E APOIO ESCOLAR: 1h. a semana, os xoves de 17:00 a 18:00h. 12€/ mes (a partir de 8 anos) 
Estas actividades (excepto inglés, reforzo e informática) están abertas tamén ós adultos. 
 Teatro (20€), inglés lúdico (18€), manualidades (18€) baile e zumba (20€) están abertos a non soci@s pero con diferente custe e a inscrición deben facela no Centro Social de Cabo.
 Así mesmo, informamos que por ser soci@s terán descontos nos obradoiros do Centro Social de Cabo de Cruz de: Ballet, Debuxo e pintura, cestería e manualidades, así coma en diferentes casas e empresas comerciais da localidade.
 IMPORTANTE: As actividades deberán ser aboadas dentro dos primeiros 15 días do mes. De non ser aboadas nese tempo, o participante pode ser expulsado por impagamento.
 Na espera de poder facer unha A.P.A. forte e co apoio de todos, esperamos que tódalas familias se fagan socios e podamos botar unha man, no bo funcionamento do colexio dos nosos fillos. 
Atentamente, A XUNTA DIRECTIVA EN FUNCIÓNS Cabo de Cruz, 25 de setembro do 2014.

lunes, 28 de julio de 2014

RECOLLIDA DE LIBROS / CURSO 2014-2015

Queridos amigos: lembrade que os luns 21 e 28 de xullo farase entrega dos libros do curso 2014-2015 a todas aquelas persoas que o solicitaron. A entraga farase no Centro Social de Cabo de Cruz de 10:00 a 12:00h.
Así mesmo, informamos que o próximo curso escolar, 2014-2015, a impartición efectiva de clases realizarase o día 10 de setembro do 2014 ao 19 de xuño do 2015, ambos inclusive.

martes, 1 de julio de 2014

CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR FIN DE CURSO

O luns 30 de xuño ás 16:00h. tivo lugar a última xuntanza do Consello Escolar do curso 2013-2014 tratando os seguintes puntos da orde do día:

- Aprobación da acta anterior; aprobouse por unanimidade.
- Informes da Dirección:
.. Informouse de que se solicitara ao Ministerio o programa de inmersión lingüística, e que se non no concederan, pediríase o mesmo programa a Xunta de Galicia.
.. Informouse de que no próximo curso traballará no centro unha nativa, 12h. semanais, no programa de conversa na lingua inglesa.
.. Informouse de que este curso o centro recibira da Concellería de Deportes 225€ para actividade e material deportivo e outra, da Concellería de Cultura de 370,50€ que foron destinados a sufragar as actividades da Semana Cultural e unha viaxe realizada polos alumnos de 4º, 5º e 6º de primaria.
Tamén se recibiu outra subvención de 304€ para o programa de Normalización Lingüística e os 812€ aportados pola APA Loureda para inverter na aula de psicomotricidade.
.. Informouse de que tras nova conversa co Xefe Territorial ian a cambiar as fiestras pendentes, de dúas aulas máis. Pero que habería que esperar dado que nestes intres a Xefatura Territorial non ten fondos. Propúxose esperar a contestación definitiva e de ser esta negativa, a dirección do Centro xunto coa a APA, tomar as medidas oportunas.
.. Informouse de que se ia a crear un campo de bolos do centro, sufragado polo concello de Boiro. Este sería o primeiro campo de bolos educativo en toda Galicia.
.. Informouse ao Concelleiro representante no Consello das obras pendentes indicando este que este verán se faría o mantenemento da marquesiña entre outros arranxos que aínda están pendentes.
.. Informouse de que no próximo curso non se fará o cambio de libros. Que o número do alumnado matriculado ascende a 165 alumn@s e que as clases comezarán o 10 de setembro e finalizarán o 19 de xuño.
.. E por último, a directora agradeceu a axuda e colaboración do Concello de Boiro e da APA Loureda neste curso.
- Aprobación da Memoria final; por aprobada por unanimidade.


viernes, 6 de junio de 2014

VII ROMARIA DE SOCI@S APA LOUREDA


Estimad@s soci@s recordade que o sábado 14 de xuño celebraremos a VII edición da romaría na área de San Ramón de Bealo. Este ano tendes que levar a comida pero, ao igual que en edicións anteriores tendes que inscribirvos por mor da organización das actividades programadas.
O programa deste ano, encerra novidades. A parte da III Mostra de Aprendizaxe, a actuación subvencionada pola Rede da Deputación e os xogos @s cativ@s poderán gozar de inchables. 
Vémonos na romaría ¡NON FALTEDES!

miércoles, 28 de mayo de 2014

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL

CONVOCATORIA ASEMBLE XERAL

Pola presente convócase  a  tódolos/as socios/as da A.P.A. a segunda ASEMBLEA XERAL de socios/as do curso 2013-2014, que se celebrará o vindeiro sábado, día 31 de maio ás 17:00 horas en primeira convocatoria e as 17:15 horas en segunda convocatoria nas dependencias do C. Social de Cabo de Cruz coa seguinte orde do día.
                   1.- Aprobación da acta anterior se procede
2.- Estado de contas
3.- Informes da presidenta (actividade, trámites e delixencias levadas a cabo e pendentes)
4.- Informe de estado da xornada única.
5.- Rogos e preguntas.
                                                                Valiño, 28 de maio do 2014
                                                                                          A xunta directiva

martes, 29 de abril de 2014

EXCURSIÓN 17 DE MAIO 2014

Estimad@s soci@s:                                                                                          30 de abril do 2014           
Pola presente informamos que o vindeiro  17 de maio do 2014 está prevista facer unha excursión á FERVENZA DA TOXA GRANXA ESCOLA. ALBERGUE en Silleda. (Podedes ollar a súa web: www.granxaescola.com).
Poderán participar @s soci@s, os fill@s de socios matriculados durante este curso 2013-2014 e integrantes da unidade familiar directa (ou sexa,  pai, nai e irmás).
Todos os que queirades asistir  debédevos de inscribir no Centro Social de Cabo de Cruz (2ª Planta – local asociacións) os días: martes 6, mércores 7 e xoves 8 de maio de 10:30 a 11:30 ou de 17:00 a 18:00h. E facer efectivo o pago no momento da inscrición.  (AVISO IMPORTANTE: non se inscribirá a ninguén fora destas datas e horarios nin a aquelas persoas que non fagan efectivo o pago no momento).
Así mesmo desde a directiva da APA acordouse o seguinte:
·         Que os nen@s soci@s terán subvencionado pola APA o cento por cento do importe da excursión; ou sexa, terán gratis o transporte a entrada e o xantar. En todo caso as inscricións d@s nen@s   deben ser feitas por un adulto e indicar nese intre si comen por conta allea ou se lle encarga menú.
·         Que @s nen@s poden participar na excursión SEN acompañantes sempre e cando se entregue a autorización á directiva da APA no momento da inscrición (a directiva e pai/nais colaboradores faranse cargo do coidado d@s cativ@s así como o monitorado da Granxa).
·         Que  o pai, nai ou irmáns acompañantes terán  subvencionado o transporte, tendo que aboar eles as entradas e o menú se o desexan encargar (menores de 3 anos non pagan entrada pero non poden participar na actividade programada).
·         Custos:  Entradas 19€ por persoa (adultos e nen@s acompañantes)/ Entrada e xantar: 24€ nen@s e 26€ adultos por persoa, e o menú inclúe: croquetas, pasta con atún e tomate, iogur. Refrescos, viño e o café  so adultos (Non traballan outros menús).     
·         Todos aqueles socios que non queiran menú, poden levar a comida da casa, pero en todo caso, deben inscribirse igualmente e aboar os custos pertinentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMACIÓN:  
AVISO IMPORTANTE: esíxese puntualidade dado que a organización respectará os horarios establecidos e non se farán devolucións.
Hora de saída de Cabo de Cruz: Marquesiña do parque do Subuqueiro  ás 08:45h. Marquesiña do Centro Social de Cabo ás 09:00h.
Hora aproximada de permanencia na granxa: de 10:30h. a 17:30h.
Descansiño: merenda (por conta dos participantes)u outros: De 17:30 a 18:00h.
Regreso a Cabo de Cruz: 18:00h. (prégase puntualidade), chegada aproximada as 19:45h.
ACTIVIDADE:
A)     Infantil, 1º e 2º de primaria: Mañá; Visita aos animais da granxa, Visita á horta ecolóxica, Visita ao forno de pan (obradoiros). Tarde; xogos populares.
B)      3º, 4º,5º, 6º de primaria e acompañantes adultos: Multiaventura (rocódromo –escalada-, tirolina e tiro con arco) e visita aos animais. Tarde; xogos populares.

ATENTAMENTE A DIRECTIVA            

miércoles, 9 de abril de 2014

LIBROS DE TEXTO

O  Conselleiro anuncia o mantemento dos  libros de texto para o vindeiro curso en concordancia coa reclamación feita pola Plataforma en  Defensa do Ensino Público


A Plataforma en defensa do Ensino Público conformada por CCOO, FETE-UGT, CONFAPA, Sindicato de Estudantes, IESGA e Escola Viva congratulase coas manifestacións feitas o mércores en sede parlamentaria polo Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, nas que entre outros asuntos manifestaba o mantemento dos libros de texto para o vindeiro curso entendendo que "hai marxe para que os novos contidos poidan ser adaptados nas aulas".

Desde a Plataforma en Defensa do Ensino  Público  iniciaramos una campaña para que os Consellos Escolares dos centros se manifestaran en contra do cambio dos manuais para o vindeiro curso na liña de que os cambios que se plantexaban coa implantación da LOMCE non repercutiran na xa de por si maltreita economía das familias. Convén lembrar que esta campaña  conta coa numerosa adhesión de Consellos Escolares dos centros educativos galegos que xa aprobaron resolucións nese sentido a instancia da nosa Plataforma.

A Campaña que tamén se fixo extensiva aos Consellos Escolares Municipais e conta co apoio dos mesmos. O máis inmediato é o caso do CEM de Lugo, que onte aprobou unha resolución contraria ao devandito cambio.

Asemade os conselleiros da Comisión Permanente do Consello Escolar de Galicia pertencentes ás organizacións que conforman a Plataforma en Defensa do Ensino Público xa solicitaramos unha xuntanza da devandita comisión para debater unha resolución contraria ao cambio de libros de texto para o vindeiro curso  instando á potenciación dos bancos de libros e as bibliotecas de aula.

Malia que nos congratulamos coa decisión tomada polo Conselleiro, desde a Plataforma en Defensa do Ensino Pública, queremos facer constar que continuaremos a esixir o completo financiamento do ensino público con fondos públicos, reclamando a recuperación da gratuidade dos libros de texto e a potenciación de  alternativas como os bancos de libros ,xa creados en numerosos centros, que deben seguir sendo usados porque supoñen un capital social que debe ser respectado e defendido.


Así mesmo emprazamos ao Conselleiro a entablar un diálogo que nos permita facerlle chegar o noso posicionamento noutras cuestións que son inherentes ao desenvolvemento e implantación da LOMCE na nosa comunidade.

jueves, 27 de marzo de 2014

A LOMCE EN GALICIA

Máis matemáticas para os nenos
Educación aproveita a implantación da Lomce para reforzar o cálculo en Galicia e non obrigará ao cambio dos libros de texto
ELISA ÁLVAREZ

A Lomce desembarca en Galicia. Faino en catro cursos a partir de setembro. En primeiro, terceiro e quinto de primaria, e en primeiro de formación profesional básica, que substituirá aos chamados PCPI (programas de cualificación profesional inicial). Xa no mes de decembro a Consellería de Educación anunciou cambios en Matemáticas, e esta semana confirmouno o conselleiro, Jesús Vázquez. Haberá un reforzo desta materia.
¿Cantas horas impártense e cantas daranse coa Lomce?
Vázquez afirmou que se reforzará esta materia, pero non canto nin á conta de que. Agora mesmo os alumnos de primaria teñen cinco horas á semana de Matemáticas no primeiro ciclo, e no resto catro. O máis coherente sería reforzar polo tanto nos últimos catro cursos. Os directores tampouco teñen moi claro como se axustarán os horarios, «o desbaraxuste é tal, que sen modificar o número de horas totais vai ser imposible», explica o responsable do colexio López Ferreiro, de Santiago. Desde a Xunta din que se reforzarán as Matemáticas, e que xa se anunciará como e en detrimento de que materia.
¿As materias troncais que porcentaxe supoñen?
As materias troncais coa Lomce son Lingua Castelá e Literatura, Lingua Estranxeira, Matemáticas e Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural. Agora mesmo estas materias xa supoñen 92 horas semanais nos seis cursos de primaria, é dicir, unhas 18,4 por curso. Xa superan, polo tanto, o 60 % do horario lectivo.
¿Como quedarán os ensinos de Música, Plástica e Educación Física?
A Lomce recolle materias troncais, materias específicas, e de libre configuración autonómica. Esta última correspóndese coa lingua propia, e debe ter un tratamento análogo á lingua castelá. Dentro das materias específicas, hai dúas obrigatorias (Educación Física, e Relixión ou Valores Sociais e Cívicos), e outras a elección da comunidade. Aí situábase o debate da música e a plástica, incluídos en Educación Artística, e que as comunidades podían elixir ou ben optar pola segunda lingua estranxeira. O conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, afirmou no Parlamento que en Galicia «é fundamental que o alumnado galego manteña a adquisición de coñecementos e competencias en Música e Plástica». É dicir, optarase por esta materia e non pola segunda lingua estranxeira. Os profesores que pertencen a este colectivo mostran ao mesmo tempo precaución e satisfacción «porque coa Lomce estabamos temblando», din desde a Asociación do Profesorado de Música de Galicia. No seu favor xogou o feito de que nos centros xa hai especialistas suficientes para dar estas materias, algo que non ocorrería no caso de optar pola segunda lingua estranxeira.
¿Que materia reducirase?
Se Matemáticas aumenta a súa carga lectiva, algunha ten que reducila. En principio parece que a Xunta fixo unha forte aposta pola lingua estranxeira, polo que sería incoherente recortala. A Educación Física é intocable, porque Vázquez asegurou que tería a mesma carga horaria e ademais acaba de lanzarse un programa para loitar contra a obesidade infantil. Se se reduce Lingua Castelá habería que baixar Lingua Galega, xa que deben ter a mesma consideración, e as críticas aumentarían. Queda Relixión e Valores Cívicos, e Ciencias Sociais e Naturais. A Xunta decidirá.
¿Hai que cambiar todos os libros de texto?
A Plataforma en Defensa do Ensino Público pediu que os cambios de currículos non implicasen un gasto para as familias na adquisición dos novos materiais. Desde o departamento educativo sinalan que non se modificarán os libros e engaden que entenden que «hai marxe para que os novos contidos e as novas metodoloxías poidan ser adaptadas nas aulas».
¿En que prazos aplicarase a nova lei?
O próximo curso chegará á metade de primaria -nos cursos impares- e a un dos cursos da formación profesional básica, que de momento xa ten 21 títulos. Tamén no 2014-2015 farase unha avaliación, unha das novidades da Lomce, en terceiro de primaria. No 2015-2016 completarase a implantación en primaria, e comezará nos cursos impares de secundaria e bacharelato. Este ano haberá xa avaliación ao termo da etapa de primaria. Para o curso 2016-2017 quedarán os cursos pares de ESO e bacharelato e as dúas avaliacións máis determinantes, a de cuarto de secundaria e a de segundo de bacharelato.

miércoles, 19 de marzo de 2014

PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA FILL@S MENORES DE 3 ANOS

A Xunta de Galicia acaba de sacar unha axuda para fillos menores de 3 anos. A axuda, de pagamento único, é de 360€. Esta axuda é tramitada gratuitamente polo persoal de Servicios Socias do Concello. En todo caso podedes ollar as bases na páxina web da Xunta de Galicia ou ben na dirección web que vos facilitamos a continuación.
BASES DA PRESTACIÓN  (pincha aquí)

lunes, 17 de febrero de 2014

XUNTANZA DO CONSELLO ESCOLAR

O 29 de xaneiro do 2014 tivo lugar a xuntanza do Consello Escolar onde se tratou a seguinte orde do día:
.. Aprobación da acta anterior. Aprobouse por unanimidade.
.. Aprobación do proxeto lingüístico 2013-2014. Foi aprobado
.. Lectura e aprobación do estado de contas. Tras os ingresos e gastos douse superávit. Foi aprobada.
.. Informes da presidenta:
... Informase aos membros do consello que a aula de psicomotricidade foi pintada polo Concello pero falta acondicionar o chan e luces.
... Informase que a Delegación se vai facer cargo dos arranxos do pararraios, antena e mais da vidrieira do teito a cal mete auga.
... Informase que se vai solicitar que veña un técnico de mantenemento para revisar a caldeira dado que ten un consumo excesivo supoñendo un dos maiores gastos do presuposto do centro.
... Informase que o tema da recolocación das fiestras segue igual; que se está insistindo pero que ainda non cambiaron as que faltan.
... Informase que está pedido o material para a aula de psicomoticidade e para a 2º aula Abalar pero que non chegou aínda nada.
... Informase que no antroido vaise a facer unha feira mariñeira así coma conferencias, charlas etc que teñen que ver co tema.
.. Rogos e preguntas:
... O representante da APA Loureda informa das reunións matidas co xerente da empresa de autubuses Outeiral para tratar o novo horario da xornada única. Non se chega a acordo tras a proposta de varios horarios, alegando o xerente de Outeiral, que con tales cambios de horario precisaría de mais autobuses que non están contratados pola Xunta co cal  veo inviable.
Ante este feito, o representante da APA indicou aos membros do consello escolar, que pese a non chegar a acordo ca xerencia Outeiral, en xunta directiva acordouse solicitar igualmente a xornada en horario de 09:00 a 14:00h. dado que según o sondeo dos pais/nais unha alta porcentase manifestou que se establecera a xornada única e por tanto que se veían na obriga de levar a cabo esta delixencia aínda que a resposta fose negativa.
Pola súa parte, o claustro de profesores vaise reunir para deliberar sobre o tema e se están dacordo facer os informes e delixencias pertinentes para solicitar dito cambio.

jueves, 30 de enero de 2014

BAILE DE DISFRACES

Queridos nen@s ide pensando no voso disfraz e comenzade a preparalo porque o sábado 1 de marzo ás 16:30h. no auditorio do Centro Social de Cabo levaremos a cabo a Festa de Disfraces APA Loureda do Antroido 2014. O programa será o seguinte:
 - Baile
 - Concurso de disfraces (Tres categorias:  individual (4 premios por idades), parella e grupo (3 ou mais persoas) 
- Desfile e enterro do Farruco (si o tempo o permite)
- Chocolatada e doces. (Un ano máis prégase a colaboración dos familiares e amigos para que doen os doces de Antroido para a festa)
Aberto ao público en xeral (Entrada 1€ por persoas)

miércoles, 27 de noviembre de 2013

ENSAIOS XERAIS DO FESTIVAL DE NADAL - (HORARIOS)

Os días sinalados para os ensaios xerais son: o sábado 30 de novembro e o venres 6 de decembro (festivo) no auditorio do Centro Social de Cabo de Cruz.
As horas indicadas para os grupos son:
- Desde 3 anos a 2º de primaria e exalumnos deberán estar as 17:00h. no Centro. (recolleranse @s nen@s ás 18:20h aproximadamente na porta do centro); 
- Coro deberá estar no centro sobre as 18:00h.
- De 2º a 6º, deberán estar as 18:00h. no Centro (recolleranse @s nen@s sobre as 19:30h) 

miércoles, 20 de noviembre de 2013

FESTIVAL DE NADAL 2013

Xa queda pouco para a celebración do Festival de Nadal. @s nen@s e @s monitor@s están traballando coma nunca contra reloxio porque o tempo vótase enriba e queren que todo saia ben. Durante o descanso rifaremos uns agasallos doados por La Pelu - Amparo Fernández, a Peluquería Clara, Eurogar e O Local e o Tres Catorce. Tamén, pedimos a colaboración de tódolos amigos da APA Loureda para que doen doces que se poñerán a venda cando remate o festival.
Como sabedes, xa que foi aprobada na Asemblea Xeral, os cartos recadados destinaranse ao arranxo e ampliación da aula de psicomotricidade do colexio.
O festival celebrarase o sábado 14 de decembro do 2013 ás 18:00h. no Centro Social de Cabo de Cruz.
Colaboran: Xunta de Galicia e Concello de Boiro

(Nota: xa sabedes que por medida de seguridade non podemos extralimitar o aforo do auditorio así que pregamos que si alguen se queda fora nos disculpe xa que é unha causa axeña á Asociación)

BOA NOVA DA XUNTA DE GALICIA

Acabamos de recibir una boa noticia de parte da Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia.
Como sabedes, no seu día solicitamos unha subvención para as actividades extraescolares 2013 (dende o 1 de xaneiro ao 30 de novembro), pois ben, acabamos de recibir a nova de que nos concederon unha porcentaxe da cuantía solicitada. Nestres intes estamos coa xustificación e esperamos que nun par de meses xa a teñamos cobrada. 
O noso agradecemento a: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia. Secretaría Xeral da Igualdade

jueves, 7 de noviembre de 2013

!XA TEMOS GAÑADORES¡

Coma todos sabedes, neste trimestre tivemos dous certames: o de cabazas para celebrar o Samahín, e o de debuxo para celebrar o Magosto; os cales teñen o fin de axudar a que non se perdan as nosas tradicións. Pois ben, o xurado deliberou con moito, moito, moito traballo, dado que os traballos presentados foron imprensionantes e por iso queremos darlles os nosos parabens a todos e cada un dos participantes.
Os gañadores deste curso son:
IV Certame Samahín         
Primaria:
-          1º ciclo: Lara Ozores Chouza
-          2º ciclo: Anxo Torrado Blanco
-          3º ciclo: Paula Varela Viturro
-          Mención especial: 
                  Alberto Torrado Lendo
Infantil:
-          3 anos: Jacobo G. Blanco Mariño
-          4 anos: Noa Silva Sánchez
-          5 anos: Carla Outeiral Riveiro
-          Mención especial (5anos): 
                  Noela Lijó Torrado 
-          Mención especial (5anos):
                   Gabreila Rivas Armental
III Certame Magosto
Infantil:
3 ANOS. Mateo Triñanes Péz
4 ANOS: Atalia García Vila
5 ANOS: Sara Sánchez Yañez
Primaria:
1º CICLO: Daniel Marín Reyes
2º CICLO: DESERTO 
                  (non se presentaron debuxos)
3º CICLO: Aron Vidal Torrado

OS PREMIOS ENTREGARANSE DURANTE A CELEBRACIÓN DO MAGOSTO NO COLE, QUE SI O TEMPO O PERMITE SERÁ O MARTES 12 DE NOVEMBRO

CONTACTO

Dirección:
Valiño, 51
15939 Cabo de Cruz – Castro
Boiro (A Coruña)

Teléfono: 981 84 65 55
Fax: 981 84 78 17
Email: anpa@cabodecruz.org