martes, 15 de febrero de 2011

RESULTADOS DO SONDEO DE INTERESE SOBRE O USO DO UNIFORME ESCOLAR

A vista do análise das enquisas, os resultados obtidos foron os seguintes:

DATOS DE PARTICIPACIÓN:
- Nº de enquisas enviadas = 156
- Nº de participantes = 111
- Non participaron= 45

PORCENTAXES DE PARTICIPACIÓN:
- Participaron o 71%
-Non participaron o 29%

RESULTADOS:
- ¿Está vostede de acordo co uso do unif. escolar? SI= 48 NON= 54 INDIFERENTE= 9
- ¿Respetaría a decisión da maioría? SI= 56 NON=40 INDIFERENTE= 15

PORCENTAXE DOS RESULTADOS:
- ¿Está vostede de acordo co uso do unif. escolar? SI= 43% NON= 49% INDIFERENTE= 8%
- ¿Respetaría a decisión da maioría? SI= 50% NON= 36% INDIFERENTE= 14%

ESTIMADOS PAIS/NAIS:

Ante os resultados obtidos, indicarlle que si teñen algunha pregunta que facer, a directiva da APA está a súa disposición.

Iguaalmente, si algún/a pai/nai ten algunha dúbida ou reserva sobre os resultados obtidos, indicarlles que teñen a súa disposición, durante un prazo dun mes a partires deste anuncio, as enquisas recibidas para o seu análise. En todo caso, deben solicitalo con un día de antelación, coma mínimo, para unha mellor coordinación.
No hay comentarios:

Publicar un comentario