martes, 15 de octubre de 2013

XUNTANZA DO CONSELLO ESCOLAR

Onte, 14 de outubro do 2013 tivo lugar a reunión do Consello Escolar  para ser informados e proceder a posterior aprobación  dos puntos que vos resumimos de seguido:
- Lectura e aprobación da acta anterior. Foi aprobada por unanimidade
- Informes da dirección:
..Que se colocaron as fiestras de dúas aulas (1º e 2º), e que se seguirán mandando os escritos para continuar cambiando o resto das fiestras do centro.
.. Que se pediron dúas subvencións, unha para infantil para acondicionamento e mobiliario e outra para a adquisición de 10 equipos informáticos. Ambas pendentes de resolución.
.. A aula de informática estivo pechada dado que estaban varios ordenadores escangallados e outros con virus co cal houbo que arranxar e formatar todo. A tardanza do arranxo foi debido a que tiña que vir persoal da Consellería a restablecelos. Nestes intres xa está lista para o seu uso.
Ao respecto da clase de informática, aclárase de que informática non é un área, unha sinatura, co cal depende de cada profesor facer ou non facer uso da mesma.
.. Alternativa de relixión: indican que é imposible reagrupar aos alumnos que non cursan relixión, dado que os horarios non coinciden. Informan que os maiores por regra xeral fan os deberes que teñen e encanto aos de infantil dicir que non poden adiantar curriculum con eles.
.. Aula de psicomotricidade: infórmase de que se precisa poñer o chan da aula e madeira para facer unhas portas para unha estrutura de cemento onde almacenar o material. Pídeselle ao representante do Concello que aporten o material (madeira, listóns) e si pode ser para facer a obra este Nadal. Infórmase aos presentes que a APA aprobou en asemblea xeral que o recadado no festival de Nadal iría destinado a aula de psicomotricidade.
- Aprobación, se procede, da programación Xeral Anual:
..Voluntariado Cultural: infórmase aos membros do Consello do programa de voluntariado Cultural, o cal foi solicitado para levar a cabo có alumnado do 3º ciclo de primaria e cuxo principal obxectivo é o de favorecer a formación de actitudes de colaboración e de solidariedade entre o alumnado. Levarase a cabo a acción D (lecturas compartidas dentro do Centro).
-   Apróbase por unanimidade os seguintes puntos:
.. Actividades deportivas escolares, para levar a cabo dentro e fora do centro (orientación escolar, ximnasia deportiva, baile deportivo, bolea, bádminton, campo  a través e dualón);
.. Formación do profesorado.
.. Plan director para convivencia e mellora da seguridade (charlas informativas: “discriminación por razóns de sexo ou orientación sexual” e “acoso escolar”.
.. Saídas extraescolares.

No hay comentarios:

Publicar un comentario